MontingHome za sezonu 2019 godinu kupcima pruža mogućnost kupovine kuće u “Gruboj Fazi” izrade. Ova faza gradnje montažne kuće obuhvata:

  • Izradu projektne dokumentacije sa svim statičkim preračunima.
  • Zidne elemente – panele sa pratećim elementima.
  • Krovnu konstrukciju sa ugradnjom crepa.
  • Prevoz i montažu kompletne drvene konstrukcije.

 

Kupac nastavlja dalje radove na montažnoj kući prema svojim finansijskim mogućnostima.

Naša ideja je da sa ovom “Grubom Fazom” ostavimo kupcu prostora da sam isplanira dalji tok radova i bez preteranih finansijskih opterećenja završi svoj dom.

 

Izrada Grube Faze Slike:

Završena Gruba Faza Slike:

WordPress Video Lightbox